Yksityisten sijaishuollon toimijoiden verkosto

Valtakunnallinen lastensuojelu valasu ry
Lue lisää

Miksi jokaisen pitäisi keksiä polkupyörä uudelleen?

VaLaSu ry on vuonna 2016 perustettu pienten lastensuojelun toimijoiden verkosto. Perustajajäseniä olivat alueelliset yhdistykset. Vuoden 2022 alusta yritykset liittyvät suoraan jäseneksi.

.VaLaSu ry:n toiminnan tavoitteita ovat:

1. Turvata sijaishuollon ja avopalveluiden monipuolisuutta ja laatua, valtakunnallista yhdenmukaista ohjeistusta ja alueellista tasa-arvoa.

2. Ottaa julkisesti ja lausunnoilla kantaa ja tiedottaa lastensuojeluun sekä lastensuojelulaitoksia koskeviin lainsäädäntö- ja uudistushankkeisiin.

3. Edistää lasten ja nuorten osallisuutta omaan sijaishuoltoprosessiin.

4. Järjestää koulutustilaisuuksia sekä kehittää jäsenten välistä yhteistyötä.

Jäsenet voivat olla yksityisiä yrityksiä tai säätiöpohjaisia sijaishuollon toimijoita, joiden johto ja omistajat tuntevat läheisesti yksiköidensä toiminnan ja käytännöt. Yrityksen tai yhteisön tulee osoittaa pitkäaikaista sitoutumista alaan tai muutoin osoittaa halua vaikuttaa sijaishuollon laatuun ja toimintaedellytyksiin.