Yksityisten sijaishuollon toimijoiden verkosto

Valtakunnallinen lastensuojelu valasu ry
Lue lisää

Olemme monessa mukana

Suomen Yrittäjät – Toimialajärjestöjäsenyys sekä sote-valiokunta

 

Opetushallitus -sosiaali-,terveys- ja hyvinvointialojen ennakointiryhmä, asiantuntijaverkosto

Hyvinvointialojen Liitto HALi ry – lastensuojelun taustaryhmä

Eduskuntayhteistyö

Muu toiminta

Järjestämme jäsenillemme joko maksutonta tai jäsenhintaista koulutusta sekä seminaareja.

Kokoonnumme myös virkistäytymään yhteisesti säännöllisin väliajoin. VaLaSulla on kuukausittaiset videotapaamiset jäsenille, joissa vaihdetaan kuulumisia ja jaetaan kokemuksia. Tämän lisäksi meillä on whatsapp-ryhmä, jossa pääsee nopeasti kysymään neuvoa tarvittaessa muilta jäseniltä.