Sote-palveluissa työskentelee noin 400 000 työntekijää. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin 2:2022 mukaan ylitarjontaa lähi- ja sairaanhoitajista ei ole millään alueella Suomessa. Raportti ei erittele lastenkodin ohjaajaa. Mutta jos sisällytetään meidän ammattinimike sosiaalialan ohjaajaan, on vuonna 2022 keskimäärin 782 työpaikkaa auki joka kuukausi.

Saman raportin mukaan on tehty arvioita erilaisten skenaarioiden pohjalta, paljonko tarvitaan sote-henkilöstöä lisää vuonna 2040. Yhteisvaikutusskenaarion mukaan määrä on 61 000.

Paitsi että työperäistä maahanmuuttoa tulee lisätä korostuu sijaishuollossa koulutetun henkilöstön tarve juuri nyt. Tarvitaan pikaisia toimia, että yksiköihin saadaan käsipareja. Olisiko ratkaisu oppisopimustyyppinen koulutus?

Mitä ajatuksia sinulla herää ratkaisumahdollisuuksista?