Olemme tämän vuoden alusta mukana Opetushallituksen koordinoimassa Osaamisen ennakoinnin foorumissa sosiaali- terveys- ja hyvinvointipalveluiden osalta. Mukana on yritysten lisäksi ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajia. VaLaSun tavoitteena on olla mukana vaikuttamassa nyt ja tulevaisuudessa tarvittavaan henkilöstön osaamiseen.

Lain ja kilpailutuksen vaatimusten mukaan sijaishuollolla on jo nyt äärimmäisen haastavaa löytää riittävän koulutettua henkilökuntaa. Olemme OEF:ssä mukana suunnittelemassa uudenlaisia koulutuksen rakenteita ja sisältöjä.